} f
Πρώτη Σελίδα

22.11.18

Η Ικεσία της Θέτιδας στο Δία, Φύλλο εργασίας

Διάβασε στη συνέχεια πώς θα μπορούσε (!) να είχε ρυθμίσει η Θέτις τις συναντήσεις με το γιο της. 😎
Αίτηση της Θέτιδας για ρύθμιση επικοινωνίας με τον Αχιλλέα


ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΔΟΥ,
ΑΠΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΟΒΙΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
ΜΙΝΩΑ ΑΙΑΚΟ ΚΑΙ ΡΑΔΑΜΑΝΘΥ

ΑΙΤΗΣΗ
Της Θέτιδας, θυγατέρας Νηρέως, κατοίκου και θεάς της βαθιάς, γαλάζιας θάλασσας
ΚΑΤΑ
Του Πηλέα Μυρμιδόνος, υιού του Αιακού, κατοίκου και βασιλέα Φθίας
__________
Τέλεσα με τον καθ' ου η παρούσα αίτησή μου, νόμιμο γάμο τη νύχτα με πανσέληνο του μηνός Θαργηλιώνος 2400 π.Χ., σύμφωνα με τους κανόνες της Παγανιστικής Θρησκείας, στην ακτή Σηπιάς (ανατολικό Πήλιο). Από το γάμο μας αυτό αποκτήσαμε στις 2 Εκατομβαιώνος 2399 π.Χ. ένα τέκνο, τον Αχιλλέα, ηλικίας σήμερα έξι ετών. Από τον πρώτο χρόνο του γάμου μας η έγγαμη συμβίωσή μας με τον καθ’ ού δεν ήταν αρμονική, λόγω του δύστροπου χαρακτήρα του και ήταν συχνές οι μεταξύ μας διενέξεις και προστριβές.
Ειδικότερα, ο καθ' ου η αίτησή μου, δεδομένου ότι αφενός ήταν θνητός και αφετέρου με παντρεύτηκε μετά από συνοικέσιο, κατά λανθασμένη υπόδειξιν της μάντιδος Θέμιδος (κατά της οποίας και εκκρεμεί η από 6 Εκατομβαιώνος 2395 π.Χ. αγωγή μας στο Δικαστήριό Σας με αίτημα την επιδίκαση αποζημίωσης για παράβαση συμβατικής υποχρέωσης), με αντιμετώπιζε με ζήλεια και περιφρόνηση, προκειμένου να με υποβιβάσει στο επίπεδό του.
Αρχικά υπέμενα τον εριστικό χαρακτήρα του κυρίως για χάρη του γιού μας και συνιστούσα στο σύζυγό μου να βελτιώσει τη συμπεριφορά του, για να μη χαλάσει ο γάμος μας. Ο καθ’ ού όμως εξακολουθούσε την απαράδεκτη και αντισυζυγική συμπεριφορά του. Αποκορύφωμα δε της ως άνω απαράδεκτη συμπεριφοράς ήταν η βίαιη αποτροπή μου να κάνω αθάνατο τον υιό μας, καθώς ο καθ' ου η αίτηση διέκοψε βίαια την τελετή της αθανασίας, αρπάζοντας κυριολεκτικά το τέκνο μας από τα χέρια μου τη στιγμή που το κρατούσα πάνω από το Ιερόν Πυρ. Από εκείνο το σημείο και έπειτα οι μεταξύ μας σχέσεις κλονίσθηκαν σοβαρά και η μεταξύ μας συμβίωση κατέστη πλέον αδύνατη.
Για το λόγο αυτό, αφού προηγήθηκαν συζητήσεις μεταξύ μας αποφασίσαμε να λύσουμε από κοινού τον μεταξύ μας γάμο με συναινετικό διαζύγιο. Και ενώ ευρισκόμασταν σε συζητήσεις για το θέμα ρύθμισης της επιμέλειας του τέκνου μας και της επικοινωνίας με αυτό και επρόκειτο να υπογραφεί και σχετικό συμφωνητικό, μου κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμ. 25/2394 αίτηση του καθ'ου, ενώπιον του Δικαστηρίου Σας, με την οποία ζητούσε να διαταχθεί από το Δικαστήριο η μετοίκησή μου από την συζυγική κατοικία και να ανατεθεί σε αυτόν η προσωρινή επιμέλεια του γιού μας Αχιλλέα.
Επιθυμώντας και πάλι να βρεθεί μία λύση ως υπεύθυνη μητέρα απέναντι στο γιό μου, τον οποίο δεν επιθυμούσα να καταστήσω κοινωνό νέων εντάσεων και διενέξεων και μάλιστα δικαστικών συμφώνησα τη μετοίκηση μου, για την οποία ουδεμία αντίρρηση είχα, αφού από την πλευρά μου θεωρούσα τη συμβίωσή μου με τον καθ' ου αφόρητη και αδύνατη, και την ανάθεση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου μας στον καθ' ου. Κατά τη δικάσιμο της παραπάνω αιτήσεως του καθ' ου Ενώπιον του Δικαστηρίου Σας, υπογράψαμε το από 9 Θαργηλιώνος 2394 π.Χ. πρακτικό συμβιβασμού, το οποίο υποβάλαμε στο Δικαστήριό Σας, το οποίο κατόπιν αυτού και με την υπ’αριθμόν 6363/2394 απόφασή του ανέθεσε την προσωρινή επιμέλεια του τέκνου μας στον καθ' ου.
Ο καθ'ου, όμως, αμέσως μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης και μέχρι σήμερα αρνείται να επιτρέψει την οποιαδήποτε επικοινωνία μου με τον ανήλικο γιό μας Αχιλλέα, κατά παράβαση των μεταξύ μας συμφωνηθέντων. Περαιτέρω, έχει στείλει το γιο μας στο βουνό του Πηλίου, για να εκπαιδευθεί δήθεν πλάι στον Κένταυρο Χείρωνα, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη οποιαδήποτε απόπειρά μου να του τηλεφωνήσω, δεδομένου ότι στο σημείο που βρίσκεται η κατασκήνωση του Χείρωνα δεν υπάρχει καν σήμα κινητής τηλεφωνίας.
Τέλος, ζητώ την εξαίρεση του Δικαστή εξ υμών Αιακού κατά την εκδίκαση της παρούσας αίτησής μου σύμφωνα με το άρ. 52 περ. Β του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δεδομένου ότι είναι πατέρας του τέως συζύγου μου Πηλέως.
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 1520 ΑΚ, όπως ισχύει σήμερα, ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το παιδί, διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίες με αυτό, οι δε γονείς δεν έχουν δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του παιδιού με τους απώτερους ανιόντες του.
Επειδή ο καθ'ου αρνείται να μου επιτρέψει την επικοινωνία με τον ανήλικο γιό μου, θα πρέπει επομένως με δικαστική απόφαση να καθοριστεί ο τρόπος επικοινωνίας με το ανήλικο.
Επειδή η αίτησή μου είναι νόμιμη βάσιμη και αληθινή.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου
ΖΗΤΩ
1.    Να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτησή μου.
2.    Να εξαιρεθεί ο Δικαστής Αιακός από τη σύνθεση του Δικαστηρίου Σας κατά την εκδίκαση της αίτησής μου.
3.    Να καθοριστεί ο τρόπος επικοινωνίας μου με το ανήλικο ως εξής α) Κάθε Τετάρτη απόγευμα από ώρα 17.00 έως 20.00 β) κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο από ώρα 10.00 του Σαββάτου έως ώρα 21.00 της Κυριακής γ) κατά τις εορτές του Πάσχα και επί μία εβδομάδα από την Κυριακή των Βαΐων και από ώρα 17.00 μέχρι Μ. Σάββατο και ώρα 17.00. δ) κατά τις εορτές των Χριστουγέννων - Νέου έτους από ώρα 17.00 της παραμονής των Χριστουγέννων έως ώρα 17.00 της παραμονής του νέου έτους) ολόκληρο το μήνα Ιούλιο κάθε έτους. Για τον δεύτερο και τρίτη από εμάς ένα απόγευμα την εβδομάδα και από ώρα 17.00 έως ώρα 21.00. 4
4.    Να υποχρεωθεί ο καθ’ου να μου παραδίδει τον ανήλικο κατά το χρόνο έναρξης της κάθε επικοινωνίας μας έξω από την κατοικία του και να είναι έτοιμος να το παραλάβει πάλι κατά το χρόνο λήξης της στον ίδιο τόπο.
5.    Να απειληθεί κατά του καθ’ου χρηματική ποινή 100.000 μνες για κάθε παράβαση των διατάξεων της αποφάσεως που θα εκδοθεί.
6.    Να καταδικασθεί ο καθ’ου στην δικαστική μου δαπάνη.

Βαθιά γαλάζια θάλασσα, 3 Γαμηλιώνος 2393 π.Χ.
Η πληρεξούσια δικηγόρος
  
Πηγή: Στην (μ) πούκα ,Μυθολογιονομικά, Danae “The Pooka” O' Tanney